Velkommen 2020

Kjære alle,

2019 var året hvor jeg etter 3,5 år på gründertredemølla tok meg fri i to uker, med mobil og pc avslått. Derfor er jeg ekstra klar for å ta fatt på 2020. Det klør i fingrene!

Jeg ser tilbake på året med takknemlighet. Svært mange frivillige organisasjoner og kommuner, fra Tromsø til Arendal, har sammen tatt i bruk friskus.com, og ser viktigheten av å jobbe for enklere deltakelse i sosiale fellesskap. Konklusjonen er klar, for å samarbeide og oppnå endringer, trengst et fullverdig verktøy som favner flere og sammensatte behov. Vårt mål er derfor å fortsette den beinharde innsatsen for at det skal være enkelt for alle å delta på meningsfulle aktiviteter – oppleve glede, mestring og engasjement.

I 2020 skal den nasjonale ordningen for Fritidskortet utvikles. Vi gleder oss enormt til å være leverandør til den nasjonale piloten Arendal kommune! Første versjon er allerede klar i mars for alle som ønsker en ikke-stigmatiserende og administrasjons-effektiv måte å sikre tildeling av midler til bruk for fritidsaktiviteter. Å kunne delta på samme aktiviteter som jevnaldrende er avgjørende for barns trivsel og sunne utvikling.

Vårt største utviklingsskritt hittil – nemlig Friskus 2.0 lanseres i februar. Vi søker hele tiden innspill i stor skala fra alle mulige forskjellige brukere over hele landet. Dette er mulig fordi offentlig og privat sektor bidrar med over 20 MNOK – bare slik skapes et helhetlig verktøy som kan bringe oss noen steg nærmere et samfunn vi ønsker at våre barn skal overta. Alt ligger tilrette for at mange viktige samfunnsaktører samles rundt resultatet, og kommer videre til stor verdi og glede for Norges innbyggere i alle aldre.

Det neste året skal vi bygge registreringssystem for fritidsklubber i Oslo, og forske videre på samhandling, innbyggerdialog og gamification, m.a sammen med NORCE og HVL. Jeg kan nesten ikke vente. De viktigste stikkordene for 2020 blir samhandling og tverrsektorielt samarbeid. Det trygge og effektive tillitssamfunnet må ivaretas på en måte som gjør at det ikke mister sin bærekraft grunnet økt ensomhet og mangel på deltagelse.

Det var dette jeg drømte om da jeg sluttet i en trygg og fast jobb til fordel for den usikre gründertilværelsen. Det er alle de fornøyde Friskus-brukerne, møtene med alle de dyktige fagpersonene med motor i magen og de rause frivillige som inspirerer meg til fortsettelse. Jeg starter derfor det nye året med takknemlighet – tenk å få lede et team som vinner alle anbud vi vet om og svarer på, og som får skape helhetlig velferdsteknologi sammen med frivillig og offentlig sektor. 

Godt nytt år, jeg gleder meg til alt vi skal skape sammen i 2020. 

Alt godt,

Sigrid