fbpx

Produktet

Treng du eit verktøy som samlar alt på ein stad? 

Då er friskus.com det rette for deg!

Friskus.com er ein interaktiv aktivitetskalender, med eit tverrfagleg samhandlings- og koordineringsverktøy. Her samlast alle kommunen sine aktivitetar og frivillige tilbod – på ein plass! 

Friskus sosial entreprenør er i dag Noregs leiande leverandør av denne teknologien, fri for reklame, og vurdert til å ha høg kvalitet og brukarvenlegheit.

 

Vi tilbyr:

 • Aktivitetskalender
 • Aktivitetskort/fritidskort
 • Oversikt over alle arrangører/grupper 
 • Administrering av påmeldingar og booke ønska tid
 • Administrering av ventelister
 • Administrering av frivillige 
 • Sertifikat/ kvalifisering av frivillige 
 • Medarrangør

 • Melding- og varslingssystem 
 • Medlemsregister
 • Brukarkonto
 • Aktivitets-CV
 • Statistikk  
 • Integrasjon mot sosiale medier 
 • SMS-løysing (tilleggstjeneste)
 • Høve til å eksportere informasjon
 • …og mykje meir!

FRISKUS 2.0 kjem snart!

 

Februar 2020 kjem Friskus 2.0 til å bli lansert med eit nytt og fresht design.

Fleire funksjonar blir oppgradert og det blir endå enklare å filtrera på aktivitetar etter interesse, og søka fram dei aktivitetane og arrangørane du vil sjå:

 • Admin-panel
 • Min profil
 • Dela til sosiale medier

 

Lyst på meir informasjon eller eit besøk av oss i Team-Friskus?

Våre prosjektleiarar har god erfaring og kunnskap om kommunal og frivillig organisering og hjelper dykk gjerne med effektiv implementering og opplæring.

Ta kontakt på post@friskus.com eller ta direkte kontakt med ein av oss i Team-Friskus.

Dette inngår i lisens:

 • Fri bruk for valfritt antal kommunale avdelingar.
 • Fri bruk for alle lokallag/ frivillige organisasjonar i kommunen.
 • Opplæringssamlingar for å koma enkelt i gang.
 • Verktøyskrin med marknadsføringsmateriell og kommunikasjonsstrategi.
 • Teknisk support, drift, vedlikehald og oppdateringar for eit moderne og brukarvenleg verktøy.
 • Brukarstøtte etter behov og ynske. 
Fordelar for din kommune:

 • Tverrsektorielt samarbeid. Rekruttering, koordinering av arrangement og frivillig aktivitet blir gjort på ein plass.

 

 • Spar tid og pengar. Friskus forenklar arbeidskvardagen for alle som jobbar med aktivisering, aktivitetstilbod, kulturtilbod, oppfølging, integrering og inkludering.

 

 • Auka livskvalitet for innbyggarar. Verktøyet forhindrar sosial ulikskap i helse, stoppar negativ utvikling av einsemd, utanforskap, barnefattigdom, fråfall i skulen og polarisering.
Fordelar for lag og organisasjonar
 •  Enkel administrasjon. Oppretting av aktivitetar og oversikt over deltakarar. Faste aktivitetar kan setjast som gjentakande ut året.

 • Eige meldingssystem. Koordinator kan kontakte deltakarar, og halda jamleg kontakt med medlemar/frivillige eller nye interesserte.

 • Kvalitetssikring. Eigne «sertifikat» for gruppemedlemar, slik at ein kan kvalitetssikre deltakarar dersom det trengs teieplikt eller politiattest for å stilla på oppdrag.

 

Fordelar for innbyggarar
 • Oversikt. Ein interaktiv aktivitetskalender med oversikt over alle arrangement og frivillig-oppdrag i nærleiken – alt er samla på ein stad.

 • Gruppefellesskap. Man kan utforske nye interesser, nytta eigen kunnskap og erfaringar, treffa nye vener, og bli trygg før ein melder seg på ein aktivitet.

 • Kjensle av tilhøyrsle. Det er enkelt å ta oppdrag og gjera ein innsats for andre – dette gir verdi for dei som gir og dei som får.