fbpx

Samtykkeerklæring

Friskus.com er en digital plattform for aktiv deltagelse og aktivitet. Det er Friskus AS som driver og utvikler plattformen Friskus.com.

I Friskus.com vil du som bruker finne aktiviteter i ditt nærområde som du kan delta på. Det er også aktiviteter hvor du kan bidra med en hjelpende hånd, såkalte oppdrag. Som bruker kan du velge å delta på oppdragene som frivillig, og hjelpe til med gjennomføringen av disse aktivitetene.

Det er valgfritt å registrere seg i Friskus med en bruker, og gratis for deg som innbygger. For at plattformen skal være trygg å bruke for alle må vi innhente noen opplysninger om deg, og ved å godta denne samtykkeerklæringen samtykker du til at vi kan innhente disse. I dette samtykket fremgår blant annet hvilke opplysninger som innhentes, hva de benyttes til m.m.

Opplysninger vi innhenter om deg

Følgende personopplysninger registreres i Friskus.com, heretter omtalt som Tjenesten:

 • Navn
 • Brukernavn
 • E-post adresse 
 • Adresse 
 • Telefonnummer 
 • Fødselsdato
 • Fødselsnummer*
 • Kontonummer*
 • KID/Fakturanummer*
 • Forespørsel fra BankID *
 • Brukerhendelser i Tjenesten. Slik som som IP-adresse, sider du besøker, og funksjoner som brukes som del av Tjenesten, herunder klokkeslett, nettadresser, maskinvareattributter, nettleserinformasjon og lokasjon

I tillegg vil alle aktiviteter du deltar på, oppretter, bilder og kommentarer bli lagret i Friskus. 

* Kun ved bruk av Fritidskortet

Hvorfor innhenter vi dette om deg og hva bruker vi det til?

Opplysningene over bruker vi for å vite hvem du er og for å kunne kontakte deg. 

Vi lagrer også informasjon om brukeradferd, slik som hvilke sider som blir brukt og andre brukerhendelser. Dette kan inkludere data som IP-adresse, sider – og funksjoner som brukes som del av Tjenesten, herunder klokkeslett, nettadresser, maskinvareattributter, nettleserinformasjon og lokasjon. 

For å innhente denne informasjonen kan vi bruke weblogger eller programmer som kjenner igjen brukernes enheter og samler inn informasjon om bruk av Tjenesten. Dette inkluderer også bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn ytterligere brukerdata for nettstedet og forbedre Tjenesten. Informasjonen skal kun brukes til å overvåke i forbindelse med feil og forbedring av Tjenesten.

Kontaktinformasjonen kan brukes til å sende påloggingsinformasjon og annen relevant informasjon om Tjenesten til brukerne. 

Håndtering av opplysningene

Informasjon som bilder og kommentarer kan være synlig for alle som benytter Friskus. Alle opplysninger du oppgir kan du redigere, slette eller endre. Vi leverer ikke opplysningene videre til noen andre.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Unødvendige opplysninger kan du også be om slettes. 

Ønsker du å benytte deg av denne retten send en skriftlig forespørsel på post@friskus.com.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?

Opplysningene om deg blir lagret så lenge du er registrert som bruker. Ønsker du ikke å være registrert bruker kan du gi oss beskjed her: post@friskus.com. Du vil da samtidig trekke dette samtykket. Alle opplysninger om deg vil bli slettet samt alle kommentarer, bilder etc. På grunn av sikkerhet vil vi ha sikkerhetskopier av Friskus.com inntil 30 dager. Etter 30 dager fra du trakk samtykket vil alt være slettet.

Hvordan trekker du samtykket?

Du kan når som helst trekke samtykket. Du gjør dette ved å kontakte oss på post@friskus.com, eller at du selv sletter profilen din inne på «Min profil» i friskus.com.

Vår kontaktinformasjon

Friskus AS, Organisasjonsnummer 919 724 528

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

E-post: post@friskus.com 

Brukervilkår for grupper i Friskus.com

Så flott at dere vil ha en egen gruppe i Friskus.com og bruke denne til å synliggjøre aktivitetstilbudet deres i kommunen! Vi håper dere får mye glede av Friskus.com, og ikke vær redd for å ta kontakt og gi oss tilbakemelding dersom vi kan hjelpe med noe. 

Definisjon

Med gruppe menes alle som representerer gruppen og/eller handler på vegne av gruppen.

Lag, organisasjoner og foreninger må være registrert i Frivilligregisteret og kunne vise til gyldig organisasjonsnummer for å få kunne opprette gruppe i Friskus.com. Navnet til gruppen må tilsvare det som står i Brønnøysundregisteret.

Hvilke vilkår gjelder for gruppen? 

Alle som bruker Friskus er underlagt Brukervilkår for Friskus og samtykkeerklæringen.

Dersom du er administrator eller koordinator for en gruppe i Friskus gjelder vilkår skildret her i tillegg til de vanlige brukervilkårene.

Kommuner som har kjøpt lisens for Friskus.com kan ha egne tilpassede retningslinjer. Se kommunale nettsider for å finne kontaktperson, eller send oss en mail til post@friskus.com, så vil vi hjelpe deg.

Mål

Vi ønsker å lage en plattform som bidrar til at flere mennesker får muligheten til å delta. Det er du en avgjørende del av og vi vil gjerne gjøre den oppgaven enklere for deg. Gjennom aktiviteter og oppdrag som din gruppe tilbyr, kan flere mennesker få opplevelsen av mestring og mening og livskvalitet i hverdagen. Friskus.com skal være en plattform som er trygg å tilhøre, i den forstand oppfordrer vi alle administrator(er) til å aktivt forhindre mobbing og andre uønskede hendelser i friskus.com. Det skal ikke under noen omstendigheter forekomme  opplysninger som faller under kategorien særlige personopplysninger. Mer informasjon om dette kan du finne på datatilsynet sine nettsider.  

Ikke-kommersielt innhold

Det er et krav til alle aktiviteter, iregnet arrangement og aktiviteter blir drevet på ikke-kommersielt grunnlag, med mindre annet er avtalt med Friskus AS.

Eksempel:

En ungdomsklubb som arrangerer ferietur som koster 500,- pr person kan legge dette ut i sin gruppe i Friskus. En ungdomsklubb blir drevet ikke-kommersielt og tar kun betaling for å få inntekter til klubben som igjen vil komme medlemmene til gode.

Et hotell som låner ut gratis sykler i en kampanjeperiode kan ikke selv legge dette ut – fordi de ikke selv kan ha en gruppe i Friskus.com.

En kommune eller annen representativ gruppe kan legge ut alle aktiviteter som de mener er egnet for sine innbyggere under kravet om at aktiviteten ikke skal ha et kommersielt formål.

Reklame

Det er ikke tillatt å drive reklame for betalte tjenester eller produkter fra kommersielle aktører. Det er likevel tillatt å ha sponsorer og samarbeidspartnere til arrangement som er kommersielle og dele informasjon om dette.

Eksempel:

Dersom en har en sponsor til et arrangement kan dere vise frem bedriften og bruke bedriften sin logo i bilder, tekst o.l.

Bilder

Når du laster opp eller ned bilder, vær oppmerksom på at du overholder opphavsretten og regler for personvern. Se gjerne nettsidene til Datatilsynet om du er usikker. 

Kontakt

Gruppen kan ikke kontakte brukere utenfor sine medlemmer uten at dette er gitt samtykke til (eksplisitt eller implisitt). Eksempelvis dersom en bruker selv kontakter gruppen.

Gruppen kan ikke kontakte sine medlemmer om annet enn gruppen sine aktiviteter og andre omstendigheter som gjelder gruppen.

Sikkerhet

Gruppen via gruppen sin(e) administrator(er) har til enhver tid ansvar for gruppen sine sikkerhetsinnstillinger. Sikkerhetsinnstillingene styrer bl.a. tilganger i gruppen. Det vil si, hvem som har administrator-tilgang og hvem som har koordinator-tilgang. Gruppen via administrator avgjør hvilke tilganger som følger med de ulike rollene.

Gruppen er ansvarlig for vedlikeholdsrutiner for hvem som har tilgang til medlemsinformasjon til enhver tid. Dette er påbudt og strengt regulert i regelverket for datalagring og beskyttelse GDPR som gjelder i Norge fra 20 juli 2018.

Friskus AS er ikke ansvarlig for feilaktig tilgang til personinformasjon som skyldes gruppen sine sikkerhetsinnstillinger.

Kvalitetssikring

Gruppen er selv ansvarlig for å gjøre kvalitetssikring av sine frivillige i samsvar med norsk lov og organisasjonen sine interne rutiner.

Friskus AS er ikke ansvarlig for feilaktig bruk av Friskus.com sitt kvalitetssikringssystem (iregnet nødvendig sertifikat på oppdrag).

Brudd

Ved mistanke om brudd på vilkår vil gruppen sin(e) administrator(er) bli kontaktet og bedt om å fjerne/endre det aktuelle innholdet. 

Friskus AS gir seg rett til å fjerne upassende innhold og/eller innhold som er i strid med vilkår for bruk dersom varsling av brudd ikke fører frem. Gjentatte brudd på vilkår kan i ytterste konsekvens føre til karantenetid av organisasjonen fra bruk av Friskus.com.

For mer informasjon kontakt:

Friskus AS

Organisasjonsnummer: 919 724 528

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

E-post: post@friskus.com

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Friskus AS samler inn og bruker personopplysninger gjennom tjenesten Friskus.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt  og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Friskus AS drifter og leverer tjenesten Friskus som er en digital møteplass for frivillig aktivitet i ditt nærmiljø og et arbeidsverktøy til koordinatorer for effektiv og kvalitetssikret planlegging, oppfølging og rekruttering for frivillighet. 

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, eller registrere deg i Friskus på friskus.com. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Friskus AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på friskus.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Ved å registrere deg som bruker av friskus.com kan du se og delta på aktiviteter. 

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven.

De som er registrert i en av Friskus AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Friskus AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon:

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

E-post: post@friskus.com