Kontakt Friskus

Skjemaet blir sendt til Friskus via e-post. E-post er usikra og ukryptert, og me oppmoda deg difor til å ikkje senda opplysingar som er sensitive eller underlagt teieplikt.

Kontortid kl. 08:00 – 15:30

Vil du vite meir om Friskus?

6 + 2 =

Teknisk support

12 + 8 =