Om oss

Hvem er vi?

Friskus sosial entreprenør består av samfunnsengasjerte ansatte med bred erfaring fra både kommunal og frivillig sektor. Vi leverer IT-verktøyet Friskus.com og støttetjenester for implementering og endring.


Vi er eneste leverandør av et helhetlig aktivitets- og frivillighetsverktøy. Gjennom nært samarbeid med norske kommuner, frivillige ildsjeler og organisasjoner er verktøyet bygget på reelle behov og erfaringer. Friskus.com blir i dag brukt av frivillige organisasjoner og kommuner over hele Norge. – Det skapes et nettverk for aktivitet og mening!


Med ydmyk tilnærming til kompleksiteten i offentlig og frivillig organisering, gjør vi sammen med kunder om visjoner og ord til konkret handling. Vi gjør det enkelt å delta, enkelt å organisere, og frigjør mer tid til mennesker.

Team Friskus

  • Gode personlige egenskaper
  • Høy kompetanse og fagkunnskap i alle ledd av produktutviklingen
  • Detaljert kunnskap om brukerperspektiv

Det skal være enkelt for alle å delta på meningsfulle aktiviteter – oppleve glede, tilhørighet og engasjement!

Vår visjon,

Team Friskus

FRISKUS-BYGGEPROSJEKT 2017-2018:

Friskus AS har sammen med kommuner fra alle landsdeler og Innovasjon Norge drevet et omfattende utviklingsprosjekt for å skape Friskus.com, en digital møteplass for aktivitet og frivillighet.

Å skape ny velferdsteknologi er komplisert. Prosessen krever at IT-selskapet har kompetanse på brukerreise og kundens behov, med høyt fokus på brukervennlighet. Prosjektet har hatt høy grad av innovasjon med fokus på innbyggerne sine behov, samt å skape et smart og helhetlig verktøy som tar høyde for det komplekse utfordringsbildet offentlig og frivillig sektor sitter med. Vi har derfor utviklet Friskus.com med kundens behov i sentrum.

Som selskap har vi vært opptatt av å forenkle arbeidshverdagen for de som jobber med frivillighet. Prosjektet har vært en suksess, og innspill fra prosjektdeltakerne fra fagområdene kultur, helse, omsorg, idrett og frivillighet er gjort om til et konkret verktøy.

De som kjenner til prosjektet er svært positive og opplyser at de lenge har etterspurt et slikt helhetlig verktøy.

Utvikling av Friskus fortsetter for fullt i 2019 og fremover.

Sigrid Petersson Nedkvitne

GRÜNDER

 sigrid@friskus.com
911 75 556

Sigrid er gründeren av Friskus.com. Blant annet er hun to år på rad kåret til en av Norges femti fremste teknologikvinner. Hun er utdannet barnevernvernspedagog, og har satt sin masterutdannelse i helse- og velferdsledelse på vent for å jobbe som daglig leder i Friskus. Sigrid er en sosial entreprenør med 10 års ledererfaring fra offentlig sektor, og har startet prosjekter for frivillige/ideelle organisasjoner.

Ronny Kausland

DAGLIG LEDER

kausland@friskus.com
982 18 808

Ronny er utdannet programvareutvikler og MBA, og har erfaring med ledelse av IT-utvikling, -prosjekter og -selskap. Han har jobbet mye med frivillighet i diverse verv, og er nå leder i Sund handballklubb, Stengjena velforening og Øygarden Idrettsråd. I Friskus er han daglig leder.

Ingrid Hevrøy Rabben

ADMINISTRASJON- OG PROSJEKTLEDER

ingrid@friskus.com
918 80 826

Ingrid er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen og har bl.a. videreutdanning i kvalitetsledelse. Hun har flere års erfaring innen kommune- og spesialisthelsetjenesten med klinisk og administrativt arbeid. Nå jobber hun som administrasjon- og prosjektleder i Friskus, og reiser landet rundt for og hjelpe kommunene med implementering og brukerstøtte, i tillegg til å være et av bindeleddene mellom behov hos kundene og videreutvikling av Friskus.com.

Eirik Larsen Holtekjølen

CTO

eirik@friskus.com
918 54 311

Eirik er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen. Han har flere års erfaring innen administrativt og IT-rettet arbeid i helseforetak. Han har videre erfaring fra politikk og organisasjonsarbeid. Nå jobber han som CTO i Friskus, der han bl.a. sørger for at forretningsbehov blir implementert på en god måte, og leder utviklingsteamet i å skape et mest mulig brukervennlig og funksjonelt verktøy. 

Sigrid Eriksen

Innholdsprodusent

 s.eriksen@friskus.com
974 15 108

Sigrid har jobbet både som frivillig og frilanser i en rekke forskjellige bransjer. Alt fra foto og filmproduksjon til aktiviteter for barn. Hun er kreativ, og ønsker å jobbe for en rettferdig og likestilt verden. Hun er utdannet innen film og skuespill, og har stor interesse for historiefortelling av alle slag. I Friskus sørger hun for visuelt materiale til sosiale medier, samt grafisk design til flyers, brosjyrer og plakater.

Camilla Mjøen Lien

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER OG PROSJEKTLEDER

camilla@friskus.com
917 64 202

Camilla har en master i medievitskap fra Universitetet i Bergen, og har erfaring fra markedsføring- og journalistikkbransjen. Hun har i flere år engasjert seg som frivillig. I dag jobber hun som kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder i Friskus, hvor hun bl.a. jobber med synlighet og tekstproduksjon. Sammen med Ingrid hjelper hun også kommunene med implementering og brukerstøtte.

Thomas Vervik

Systemarkitekt

 thomas@friskus.com
 919 07 514 

Thomas har en master i informatikk fra Universitet i Bergen. Han har flere års erfaring som utvikler, arkitekt og leder av IT-team fra selskap i mange sektorer, som media, consulting, forsikring m.fl. Thomas elsker å reise, og har studert og jobbet i fem land på tre kontinent.

Hilde Ulvik Hordnes

PROSJEKTLEDER

hilde@friskus.com
952 61 218

Hilde har lang erfaring fra frivillig innsats, blant annet som leder av CISV Bergen. Hun har videre lang erfaring med drift og implementering av nye tjenester og prosjekter i kommuner. Hun brenner for å forenkle hverdagen, skape tid og rom for det som er viktig, og tar gjerne en prat om hva som skal til for å skape engasjement rundt felles mål om et inkluderende samfunn.

Styret

Vi er opptatt av å bygge en profesjonell organisasjon, med høy kompetanse på produktet vi skal levere, og med forståelse for markedet. Derfor har vi uavhengige og dyktige styremedlemmer, som skal være med å løfte selskapet til nye høyder.

Ivar Borge

Ivar Borge

STYRELEDER

Ivar jobber som investor, rådgiver og profesjonell styreleder/styremedlem i en rekke bedrifter. Han har over tjue års erfaring fra PwC som strategikonsulent og partner/leder for PwC Consulting i Bergen. 

Eva Løkeland Lerøy

Eva Løkeland Lerøy

STYREMEDLEM

Eva har lang ledererfaring blant annet fra Equinor. I tillegg har hun hatt en rekke styreverv både i børsnoterte og ikke børsnoterte selskap. Eva er utdannet MBA strategisk ledelse fra NHH.
Erik Aadland

Erik Aadland

STYREMEDLEM

Erik har lang erfaring med å bygge software-selskap og har bl.a. vært medgründer i et av Norges raskest voksende it-selskap ItsLearning.

Lene Sælen

Lene Sælen

STYREMEDLEM

Lene har en PhD i fysikk, og syv års arbeidserfaring i anvendt forskning, programvaresupport og -utvikling.

Ressurspersoner

Jonas Nedkvitne

Jonas Nedkvitne

RÅDGIVENDE LEGE

Svanhild Seim

Svanhild Seim

REGNSKAP/ØKONOMI

Innovasjonspartnarar