Om oss

Kven er vi? 

Friskus AS består av 10 engasjerte tilsette, med brei erfaring frå både kommunal og frivillig sektor. Vi levera IT-verktøyet Friskus.com og støttetenester for implementering og endring.

Vi er eineste leverandør av Friskus.com, eit unikt aktivitets- og frivilligheitsverktøy for enkel deltaking og organisering av frivillig aktivitet. Gjennom nært samarbeid med norske kommunar og frivillige ildsjeler er verktøyet byggja på reelle behov og erfaringar, og blir i dag brukt av over 20 norske kommunar.

Med audmjuk tilnærming til kompleksiteten i offentleg og frivillig organisering, kombinert med stort samfunnsengasjement, gjer vi saman med våre kundar visjonar og ord om til konkrete resultat. Vi gjer det enkelt å delta, enkelt å organisera, og frigjer meir tid til mennesker.

Team Friskus

  • Gode personlege eigenskapar
  • Høg kompetanse og fagkunnskap i alle ledd av produktutviklinga
  • Detaljert kunnskap om brukarperspektiv
  • God relasjonell kompetanse

Våre kjerneverdiar:

  • Samfunnsengasjement
  • Mestring
  • Tryggleik
  • Kvalitet
FRISKUS-BYGGEPROSJEKT 2017-2018:

Friskus AS har saman med kommunar frå alle landsdelar og Innovasjon Norge dreve eit omfattande utviklingsprosjekt for å skapa Friskus.com, ein digital møteplass for aktivitet og frivillighet.

Å skapa ny velferdsteknologi er komplisert. Prosessen krevjer at IT-selskapet har kompetanse på brukarreise og kunden sine behov, med høgt fokus på brukarvenlegheit. Prosjektet har hatt høg grad av innovasjon med fokus på innbyggarane sine behov, samt å skapa eit smart og heilskapleg verktøy som tar høgde for det komplekse utfordringsbiletet offentleg og frivillig sektor sit med. Vi har derfor utvikla Friskus.com med kunden sine behov i sentrum.

Som selskap har vi vore opptekne av å forenkla arbeidskvardagen for dei som jobbar med frivilligheit. Prosjektet har vore ein suksess, og innspel frå prosjektdeltakarane frå fagområda kultur, helse, omsorg, idrett og frivilligheit er gjort om til eit konkret verktøy.

Dei som kjenner til prosjektet er svært positive og opplyser at dei lenge har etterspurt eit slikt heilskapleg verktøy.

Utvikling av Friskus.com fortset for fullt i 2019 og framover.

Sigrid Petersson Nedkvitne

GRÜNDER OG DAGLEG LEIAR

 sigrid@friskus.com
911 75 556

Sigrid er gründeren av Friskus.com. Ho er kåra til ein av Noregs 50 fremste teknologikvinner to år på rad. Ho er utdanna barnevernvernspedagog, og har satt sin masterutdanning i helse- og velferdsleiing på vent for å jobbe som dagleg leiar i Friskus AS. Sigrid er ein sosial entreprenør med 10 års leiarerfaring frå offentleg sektor, og har starta prosjekter for frivillige/ideelle organisasjonar.

Thomas Vervik

CTO

 thomas@friskus.com
 919 07 514 

Thomas har ein master i informatikk frå Universitet i Bergen. Han har fleire års erfaring som utviklar, arkitekt og leiar av IT-team frå selskap i mange sektorer, som media, consulting, forsikring m.fl. No jobbar han som utviklingssjef i Friskus AS, der han bl.a. sørger for at forretningsbehov blir implementert på ein god måte. Thomas elskar å reise, og har studert og jobba i fem land på tre kontinent.

Ingrid Hevrøy Rabben

ADMINISTRASJON- OG PROSJEKTLEIING

ingrid@friskus.com
918 80 826

Ingrid er utdanna fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen og har bl.a. vidareutdanning i kvalitetsleiing. Ho har fleire års erfaring innan kommune- og spesialisthelsetenesta med klinisk og administrativt arbeid. No jobbar ho som administrasjon- og prosjektleiar i Friskus AS, og reiser landet rundt for å hjelpa kommunane med implementering og brukarstøtte, i tillegg til å vera eit av bindeledda mellom behov hjå kundane og vidareutvikling av Friskus.com.

Eirik Larsen Holtekjølen

Teknisk prosjektleiar

eirik@friskus.com
918 54 311

Eirik er utdanna statsvitar ved Universitetet i Bergen. Han har fleire års erfaring innan administrativt og IT-retta arbeid i helseføretak. Han har vidare erfaring frå politikk og organisasjonsarbeid. I Friskus jobbar han no som teknisk prosjektleiar, der han bidrar med vidareutvikling for eit mest mogeleg brukarvenleg og funksjonelt verktøy. 

Camilla Mjøen Lien

KOMMUNIKASJONSRÅDGJEVAR OG PROSJEKTLEIAR

camilla@friskus.com
917 64 202

Camilla har ein master i medievitskap frå Universitetet i Bergen, og har erfaring frå marknadsføring- og journalistikkbransjen. Ho engasjert seg som frivillig i fleire år, bl.a. med pressearbeid og sosiale medier. I dag jobbar ho som kommunikasjonsrådgjevar og prosjektleiar i Friskus AS, der ho bl.a. jobbar med synlegheit og tekstproduksjon. Saman med Ingrid hjelpar ho også kommunane med implementering og brukarstøtte.

Ida-Christine D. Brandal

Marknad og kundeansvarleg

ida@friskus.com
412 34 621

Ida-Christine er utdanna selgjar og merkevarebyggar og har arbeida med salg, marknadsføring og relasjoner i over 10 år. Ida-Christine har erfaring som frivillig gjennom fleire år og har vore med på å skapa sosiale møteplassar og aktivitetar i eige lokalmiljø. Ida-Christine jobbar med salg av Friskus.com til kommunar over heile landet.

 

Styre

Vi er opptatt av å byggje ein profesjonell organisasjon, med høg kompetanse på produktet vi skal levere, og med forståing for marknaden. Derfor har vi uavhengige og dyktige styremedlemmer som skal vere med å løfte selskapet til nye høgder.

Ivar Borge

Ivar Borge

STYRELEIAR

Ivar jobbar som investor, rådgjevar og profesjonell styreleiar/styremedlem i ei rekke bedrifter. Han har over 20 års erfaring frå PwC som strategikonsulent og partnar/leiar for PwC Consulting i Bergen. 

Eva Løkeland Lerøy

Eva Løkeland Lerøy

STYREMEDLEM

Eva har lang leiarerfaring m.a. frå Equinor. I tillegg har ho hatt fleire styreverv både i børsnoterte og ikkje børsnoterte selskap. Eva er utdanna MBA strategisk leiing frå NHH.
Erik Aadland

Erik Aadland

STYREMEDLEM

Erik har lang erfaring med å byggja software-selskap og har bl.a. vore medgründar i eit av Noregs raskast veksande IT-selskap ItsLearning.

Lene Sælen

Lene Sælen

STYREMEDLEM

Lene har PhD i fysikk med sju års arbeidserfaring innan anvendt forsking, programvaresupport og -utvikling.

Ressurspersonar

Jonas Nedkvitne

Jonas Nedkvitne

RÅDGJEVANDE LEGE

Svanhild Seim

Svanhild Seim

REKNESKAP/ØKONOMI

Innovasjonspartnarar