fbpx

Kurs og workshops

NÅ DINE MÅL

Å implementera ny velferdsteknologi tar tid. Vi delar erfaringar frå omlag tretti kommunar for å hjelpe dykk på veg. 

KOM I GANG

Lurar du på korleis din kommune kan koma i gang med Friskus? 

Vi har brei erfaring med implementering av velferdsteknologi, og brukar våre erfaringar frå implementering- og forankringsprosessar for å hjelpa våre kundar gjennom heile løpet.

Etter kjøpt lisens hjelper vi dykk kjapt i gang, og er heile tida tilgjengeleg for råd og support.

På kurs med oss får dykk:

  • Grundig opplæring i bruk av friskus.com
  • Gjennomgang av suksessfaktorar
  • Steg-for-steg kommunikasjonsplan

WORKSHOPS MED LAG OG FOREININGAR

Frivillig sektor er ein sterk bærebjelke i dagens samfunn, og fortenar auka synlegheit. Vi hjelper dykk å løfte fram dei fantastiske tilboda, slik at fleire deltar! Inviter lag og foreininger til pizza og workshop med Friskus, og sjå at kalenderen blir fylt opp med kjekke aktivitetar.

Vi gir ei grundig og skreddarsydd innføring i korleis lag og foreiningar i din kommune kan bruka verktøyet, og delar våre erfaringar for å sikra at tilboda dykkar når ut til fleire. 

Dette er ein fin måte å knyta kontakt med frivilligheita i din kommune og auke samhaldet. 

BLI EIN SUPERBRUKAR

Som superbrukar får du ei grundig opplæring i alle Friskus-funksjonar, slik at de blir trygg på å lære vidare til innbyggarar. Test ulike funksjonar saman med andre, og bli rettleia gjennom prosessen steg for steg. 

Workshopen anbefalast spesielt for tilsette på sentrale kontaktpunkter i kommunen, der innbyggarar kan spørja om råd og opplæring. 

SYNLEGHEIT OG MARKNADSFØRING

Lura du på korleis aktivitetar og tilbod i din kommune kan bli synleg for fleire? 

Utan målretta arbeid med synlegheit blir ein sitjande med ein «hemmeleg aktivitetskalender». Vi hjelper dykk difor i gang med strategi og innhald, slik at innbyggarar enkelt kan finna fram til kva dei kan vera med på.

Vårt kommunikasjonsteam har brei erfaring med bruk av sosiale medier, og skreddersyr kurs etter dykkar ynskjer og behov. 

VIL DU VITA MEIR?

Ta kontakt med ein av våre prosjektleiarar.

HENRIETTE GRAN RUGLAND
Prosjektleiar
henriette@friskus.com
CAMILLA MJØEN LIEN
Kommunikasjonsrådgjevar og prosjektleiar
camilla@friskus.com
HÅKON BELE LIEN JOHANSEN
Prosjektleiar
hakon@friskus.com

LEI AV Å LEITA? 

Kom i gang med Friskus i dag.

DEMO

Nysgjerrig på kva funksjonar som fins i Friskus.com, og korleis det kan nyttast av din kommune?

Book ein demo med prosjektleiar Camilla i dag!

Få ein gjennomgang av grunnleggjande funksjonar, og personaliserte råd til din kommune. Tilbodet er gratis og uforpliktande. 

Camilla Mjøen Lien
Prosjektleder, Friskus

camilla@friskus.com

Tlf. 91 76 42 02