Fritidskortet

LIKE MULIGHETER 

Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Derfor tilbyr vi fritidskortet på friskus.com.

ET MER INKLUDERENDE SAMFUNN

Sosial ulikhet og eksklusjon har ringvirkninger som utenforskap og ensomhet. Fritidskortet er et initiativ for å utjevne dette.

Formålet med fritidskortet er å sikre aktivitetstilbud til alle barn og unge, uavhengig av familiens inntektsnivå. I Friskus er en av våre hjertesaker å jobbe for et mer inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter til å delta i sosiale fellesskap. 

Vi lager derfor en ikke-stigmatiserende og elektronisk løsning for Fritidskortet, slik at alle barn og unge kan finne aktiviteter på samme plass – uavhengig av om man bruker fritidskortet eller ikke. 

TILRETTELEGG FOR ET GODT SAMARBEID MED FRIVILLIG SEKTOR

Ved å benytte èn enkelt plattform, blir faste og organiserte fritidsaktiviteter lettere tilgjengelig.

Med friskus.com synliggjør frivillige lag og organisasjoner sine aktiviteter, og gjør tilbudene kjent for innbyggere.

Barn og unge skal ikke lenger måtte lete på flere ulike plasser etter hva de kan være med på, og det blir lettere å nå alle.

Med det digitale fritidskortet i friskus.com får dere en ikke-stigmatiserende og administrasjons-effektiv måte å sikre tildeling av midler til bruk for fritidsaktiviteter.

FORENKLE BRUK OG ADMINISTRASJON AV DINE AKTIVITETSKORT/KULTURKORT


Har du tilbud til barn og unge i din kommune, som i dag foregår med manuell registrering og utdeling? 


Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan du kan få en ikke-stigmatiserende og effektiv løsning for distribusjon av midler for fritidsaktiviteter – til det beste for både barn og unge, og ansatte i din kommune.

LURER DU PÅ HVORDAN DIN KOMMUNE KAN BENYTTE SEG AV FRITIDSKORTET?