fbpx

For lag og organisasjonar

Auka synlegheit, fleire medlemar og enkel administrering av dine arrangement?

På Friskus.com kan du synleggjera organisasjonen din saman med resten av kommunen.

Organiser aktivitetar, rekrutter nye medlemar og kommuniser med eksisterande medlemar eller samarbeidspartnarar – alt på ein plass! Her kan du enkelt halde oversikt over alle delar av din organisasjon.

Når din kommune har kjøpt lisens, kan du gratis ta i bruk Friskus.com.

Du får:

 • Enkel oppretting av aktivitetar og frivillige oppdrag.
 • Marknadsføring saman med resten av kommunen sine aktivitetar.
 • Verktøy for administrering og rekruttering til frivillige oppdrag. 
 • Unikt gruppeverktøy for oppfølging og koordinering.
 • Forenkla publisering. Aktivitetar som går fast kvar veke/månad kan setjast som gjentakande ut året.
 • Meldingssystem. Enkel kommunikasjon med medlemar og frivillige. 
 • Auka synlegheit. Gjer innbyggarane trygg på kven de er som lag, organisasjon eller foreining.
 • Elektronisk medlemsregister. Du kan digitalt registrera og fornye teieplikt, politiattest etc.
 • Statistikk over aktivitetar og påmeldte.
 • Automatisk varsel til medlemar om deira aktivitetar. 
 • SMS-teneste. Blir levert som tilleggsløysing. 

Spel på lag med andre organisasjonar i din kommune, og synleggjer dykkar tilbod. No slepp ein leita på fleire ulike plattformar – innbyggarar finn dykk enkelt i ein felles kalender!

Lyst til å opprette ei gruppe i Friskus?

Lag deg ein personleg Friskus-konto, og fyll ut organisasjonsskjema her.

For meir informasjon eller eit besøk av oss i Team-Friskus, ta kontakt på: post@friskus.com.

Dersom kommunen din allereie har Friskus-lisens, har kommunen ein eigen kontaktperson.

Friskus.com
—for din organisasjon