For lag og organisasjonar

Friskus.com 

Friskus.com er ein interaktiv aktivitetskalendar, der innbyggjarar i alle aldre enkelt kan få oversyn over aktivitet, arrangement og frivillig-oppdrag nær seg. Vi samler alle arrangement innan helse og kultur på ein stad, slik at det blir enkelt å delta, enkelt å organisera og frigjev meir tid til mennesker!

Når din kommune har kjøpt lisens, kan du ta i bruk Friskus.com heilt gratis!

For din organisasjon betyr dette at du no får eit verktøy som lar deg organisere aktivitetar, rekruttere nye medlemar og kommunisere med allereie eksisterande medlemar eller samarbeidspartnarar. Alt på ein plass! No treng du ikkje lenger fleire verktøy, i Friskus.com kan du enkelt halde oversikt over alle delar av din organisasjon.

Her spelar du på lag med andre organisasjonar i din kommune, og gjer synleg tilbodet ditt sammen med resten av kommunen. Det betyr at innbyggarar som ikkje finn tilbodet ditt i jungelen av informasjon andre stader, enkelt finn den gjennom ein felles aktivitetskalender.

  • Det er enkelt å opprette aktivitetar og frivillig-oppdrag, og vise innbyggarane i kommunen kva som skal skje.
  • Aktivitetar som går fast kvar veke/månad kan enkelt setjast som gjentakande ut året.
  • Frivillig-oppdrag kan leggjast ut som ein aktivitet, der du mottar påmelding til arrangementet, oppdraget eller begge.
  • Gruppeverktøyet gir moglegheit for oppfølging og koordinering, i tillegg til å skape tilhøyrsle og motivasjon.
  • Meldingssystem: koordinator kan enkelt kontaktast av deltakarar, og halde jamleg kontakt med sine medlemar/frivillige.
  • Rekruttere, vise dykk fram og gjere innbyggarane trygg på kven dykk er.
  • Elektronisk medlemsregister som er kontinuerleg oppdatert. Du kan digitalt registrere og fornye bilsertifikat, teieplikt, politiattest etc.
  • Statistikk over aktivitetar og tal påmeldte.
  • Medlemane dine får automatisk varsel om dine aktivitetar, og SMS-løysing gjer det mogleg å nå ut til dei som ikkje er digitale.

Slik kjem du i gang med Friskus:

Friskus.com
—for din organisasjon

Bestill eiga gruppe til dykkar organisasjon/lag.

7 + 2 =