fbpx

For kommunen

Vil du gjera det enkelt og oversiktleg for alle å sjå kva som skjer i din kommune? 

Friskus.com er ein interaktiv aktivitetskalender, med eit tverrfagleg samhandlings- og koordineringsverktøy. Her samlast alle kommunen sine aktivitetar og frivillige tilbod – på ein plass! 

Vi tilbyr: 

 • Tverrfagleg samhandlingsplattform for kommunikasjon på tvers av avdelingar eller kommunegrenser.
 • Digital oversikt over kontaktpersonar til kommunen sine frivillige lag og organisasjonar.
 • Aktivitetsoversikt og enkel påmelding til arrangement og frivillig-oppdrag.
 • Gruppetilhøyrsle og oppfølgingsverktøy for alle kommunale avdelingar, frivillige lag og organisasjonar.
 • Koordinering-, kommunikasjon- og styringsverktøy.
 • Enkel plattform for å engasjera innbyggarar og gi kunnskap om kva som skjer i kommunen.
 • Digital løysing for tildeling av tilskotsmidlar som f.eks. fritidskort, aktivitetskort eller lokale støtteordninger.

Slik kjem du i gang:

For at din kommune sine lag og organisasjonar skal kunne bruke koordinering- og kommunikasjonsverktøyet må kommunen gå til innkjøp av lisens. Etter dette kan eit valfritt antal kommunale avdelingar og lokallag/frivillige organisasjonar bruke Friskus.com heilt gratis. 

Friskus er i dag Noregs leiande leverandør av denne teknologien, fri for reklame, og vurdert til å ha høg kvalitet og brukarvenlegheit.

Det skal vera enkelt for alle å delta på meiningsfulle aktivitetar – oppleva glede, tilhøyrsle og engasjement!

Dette inngår i lisens:

 • Fri bruk for valfritt antal kommunale avdelingar.
 • Fri bruk for alle lokallag/ frivillige organisasjonar i kommunen.
 • Opplæringssamlingar for å koma enkelt i gang.
 • Verktøyskrin med marknadsføringsmateriell og kommunikasjonsstrategi.
 • Teknisk support, drift, vedlikehald og oppdateringar for eit moderne og brukarvenleg verktøy.
 • Brukarstøtte etter behov og ynske. 

Våre prosjektleiarar hjelper dykk med implementering og opplæring.  

Fordelar for din kommune:

 • Tverrsektorielt samarbeid. Rekruttering, koordinering av arrangement og frivillig aktivitet gjøres på én plass.

 • Spar tid og penger. Friskus forenkler arbeidshverdagen for alle som jobber med aktivisering, aktivitetstilbud, kulturtilbud, oppfølging, integrering og inkludering.

 

 • Økt livskvalitet for innbyggere. Verktøyet kan være med på å forhindre sosial ulikhet i helse, samt stoppe negativ utvikling av ensomhet og utenforskap.
Fordelar for lag og organisasjonar:
 •  Enkel administrasjon. Oppretting av aktivitetar og oversikt over deltakarar. Faste aktivitetar kan setjast som gjentakande ut året.

 • Eige meldingssystem. Koordinator kan kontakte deltakarar, og halda jamleg kontakt med medlemar/frivillige eller nye interesserte.

 • Kvalitetssikring. Eigne «sertifikat» for gruppemedlemar, slik at ein kan kvalitetssikre deltakarar dersom det trengs teieplikt eller politiattest for å stilla på oppdrag.

 

Fordelar for innbyggarar:
 • Oversikt. Ein interaktiv aktivitetskalender med oversikt over alle arrangement og frivillig-oppdrag i nærleiken – alt er samla på ein stad.

 • Gruppefellesskap. Man kan utforske nye interesser, nytta eigen kunnskap og erfaringar, treffa nye vener, og bli trygg før ein melder seg på ein aktivitet.

 • Kjensle av tilhøyrsle. Det er enkelt å ta oppdrag og gjera ein innsats for andre – dette gir verdi for dei som gir og dei som får.

Lyst på meir informasjon eller eit besøk av oss i Team-Friskus?

Våre prosjektleiarar har god erfaring og kunnskap om kommunal og frivillig organisering, og hjelper dykk gjerne med effektiv implementering og opplæring.

Ta kontakt på post@friskus.com eller ta direkte kontakt med ein av oss i Team-Friskus.