fbpx

For frivilligsentralen

Ynskjer du ein enkel måte å koma i kontakt med nye og noverande frivillige? 

Friskus.com er ein interaktiv aktivitetskalender, og eit samhandlingsverktøy for din frivilligsentral. I kalenderen kan du dele dine arrangement saman med resten av kommunen. 

Du kan enkelt opprette aktivitetar, arrangement og frivillige oppdrag, samt visa innbyggarar når, kvar og kva som skal skje. Tenesta er reklamefri, og gratis å bruke dersom din kommune har kjøpt lisens. 

Ta kontakt med oss dersom du lura på korleis din frivilligsentral kan nytta Friskus. Vi hjelper deg gjerne!

Team Friskus

Handter den daglege drifta på éin plattform

Din frivilligsentral får ei eigen gruppe, der de kan følgja opp frivillige, koordinera, skapa tilhøyrsle og motivera:

 • Enkel oppretting av aktiviteter og frivillige oppdrag.
 • Marknadsføring saman med resten av kommunen sine aktiviteter.
 • Verktøy for administrering og rekruttering til frivillige oppdrag. 
 • Unikt gruppeverktøy for oppfølging og koordinering.
 • Forenkla publisering. Aktivitetar som går fast kvar veke/månad kan setjast som gjentakande.
 • Meldingssystem. Enkel kommunikasjon med medlemar og frivillige. 
 • Auka synlegheit. Vis dykk fram og gjer innbyggarane trygg på kven de er som lag, organisasjon eller foreining, 
 • Elektronisk medlemsregister. Du kan digitalt registrera og fornya teieplikt, politiattest etc.
 • Statistikk over aktivitetar og påmeldte.
 • Automatisk varsel til medlemar om dykkar aktivitetar. 
 • SMS-tjeneste. Blir levert som tilleggsløysing. 

Kontakt oss gjerne for meir informasjon på post@friskus.com eller bestill ei gruppe her.

Dersom kommunen din allereie har Friskus-lisens, har kommunen ein eigen kontaktperson.