For frivilligsentralen

Det er mykje godt som vert skapa når me samlast og arbeidar saman om å nå mål!

 Friskus.com er ein interaktiv aktivitetskalender, og eit samhandlingsverktøy for din frivilligsentral. Her kan du dele alle dine arrangement saman med resten av kommunen og frivillige organisasjonar, og auka synlegheit rundt dykkar tilbod til befolkninga.

 

Det er enkelt å opprette aktivitetar, både arrangement og frivillig-oppdrag, og vise innbyggarar i kommunen når, kor og kva som skal skje. Aktivitetar som går fast kan enkelt setjast som gjentakande. Medlemane dine får automatisk varsel om dine aktivitetar. SMS-løysing gjer det mogleg å nå ut til dei som ikkje er digitale.

 

Samhandlingsverktøyet lar deg handtere store deler av dagleg drift og samarbeid på ein plattform.

 Kvar organisasjon får si eige gruppe. Der følgjer ein opp frivillige, koordinerar, skapar tilhøyrsle, motivera og inspirera. Verktøyet lar deg rekruttere og vise innbyggarane kven de er og kva som skal til for å ta del i dykkar aktivitetstilbod. Du kan sende melding til medlemar, takke for engasjement og invitere til gjentaking. Alle som vil kan og sende meldingar til dykk.

Du får statistikk og kan også kvalitetssikre deltakarar før ein får stille på eit frivillig-oppdrag.

Kontakt oss gjerne for meir informasjon på friskus@friskus.com eller bestill deg enkelt ei gruppe ved å fylle ut skjema under.

Bestill eiga gruppe til dykkar frivilligsentral!

14 + 6 =