fbpx

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Om Fritidskortet

Kva er Fritidskortordningen?
Målet med fritidskortordninga er at fleire barn og unge får delta i faste, organiserte aktivitetar.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å greia ut ei fritidskortordning med tilhøyrande utprøving i pilotkommunar. Moglegheit til deltaking i fritidsaktivitetar er viktig for å unngå utenforskap.

Fritidskortet skal vera universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Samtidig skal det arbeidast særskilt med å få utsette grupper som i utgangspunktet har låg deltaking, til å nytta kortet.

Les meir om ordninga på Bufdirs nettsider.

Lokale fritidskortordningar
Mange kommunar har sine eigne Fritidskortordninger uavhengig av statleg finansiering gjennom pilotprosjektet i regi av BUFDIR. Kvar kommune set då sine eigne krav og retningslinjer for ordninga. Sjå Spørsmål om Fritidskortet for å finna link til informasjonssida til kommunen din.
Spørsmål om Fritidskortet og Fritidskortordningen
Sjå kommunen eiga infoside for informasjon om Fritidskortordningen, generelle vegleiarar og kontaktinformasjon for hjelp til bruk.
Kven kan få fritidskortet?
Blant kommunane som er med i pilotprosjekt for Fritidskortet skal tilskotet gjeld for barn og unge mellom 6-18 år. Oversyn over kommunar som er med i pilotprosjektet finn du her:

BUFDIR – Fritidskortet og pilotkommunar

For lokale fritidskortordningar gjeld kommunens eigne reglar.

Fritidskortet – for deg som skal bruka Fritidskortet

Korleis henta fritidskortet?
Slik hentar du Fritidskort:

1. Gå inn på din kommunes direktelink. Eks. arendal.friskus.com eller drammen.friskus.com
2. Lag deg ein personleg brukarkonto/logg inn.
3. Gå til den personlege profilen din, og vel “hent fritidskortet”

Du vil få beskjed om å verifisera deg med BankID, legga til fødselsnummeret til barnet ditt, og legga til informasjon om barnet ditt.

 

Korleis bruka fritidskortet?
Slik betaler du med fritidskortet:

1. Gå inn på kalenderen til kommunen din, eks. arendal.friskus.com eller drammen.friskus.com
2. Logg inn
3. Gå til den personlege profilen din
4. Vel kva organisasjon du ønsker å betala til, og fyll inn nødvendig informasjon (KID-nummer, beløp, etc).
5. Trykk “Betal faktura”.

Kven kan eg bruka fritidskortet hos?
Du kan nytta fritidskortet til betaling hos alle arrangørar med merket «Fritidskortet». I arrangøroversyna kan du filtrera på arrangørar som er godkjente for fritidskortbetalingar.

Når du skal betala med Fritidskortet vil du òg få ei liste over alle arrangørar som er registrerte med Fritidskortbetaling.

Eg får beskjed om at eg allereie har henta fritidskortet?
Dersom du får denne beskjeden betyr det at fritidskortet allereie er lasta ned hos ein annan brukar. Sjekk om du har laga deg to ulike brukarkontoar (eks. ein på mail, og ein på telefonnummeret ditt), eller om ein annan føresett/barnet sjølv har lasta ned kortet.

Dersom du ikkje finn ut av det kan du kontakta oss på support@friskus.com.

Eg får melding om at betaling har feila - Avvist av banken
Feilen kan skyldast:

  • Har du lagt inn feil KID nr? Sjekk at rett KID nr. er oppgitt.
    Registrert kontonr. stemmer ikkje med betalingsinformasjon hos brukar. Sjekk med foreininga at kontonr. dei har registrert stemmer overeins med betalingsinformasjonen du har mottatt. 
  • Bruk av KID nr. utan at KID er påkravt. Dersom inga av årsakene over gjeld og du freistar å oppgi KID nr. – be lag/foreining sjekka om dei har kryssa av for at KID er påkravd i registreringa.
  • Inga løysing? Ta kontakt med oss på support@friskus.com, så hjeper vi deg.

Fritidskortet – for deg som er arrangør/lag/foreining/organisasjon

Korleis kopla fritidskortet til arrangørsida mi?
Slik koplar du Fritidskortet til organisasjonen din:

1. Gå inn på kalenderen til kommunen din, eks. arendal.friskus.com eller drammen.friskus.com
2. Gå inn på arrangørsidem du administrerer.
3. Bla heilt ned til du ser boksen “For
organisasjonen”.
4. Trykk “Kopla til Fritidskortet”.
5. Set opp Fritidskortet og fyll inn informasjon.

PS: Det er viktig at kontonummeret du legg inn er det same kontonummeret som på fakturaen for medlems-
kontingenten.

Instruksjonsvideoer


Ønsker du å lære mer om å bruke Friskus?

Vi har laget instruksjonsvideoer på Norsk, Engelsk, Arabisk og Fransk!