fbpx
Unge har barndommen sin akkurat NÅ!

Unge har barndommen sin akkurat NÅ!

Anne Marit Haslund, tidligere prosjektleder for fritidskortet i Arendal.

Avtroppende prosjektleder for fritidskortet i Arendal kommune, Anne Marit Haslund, er en av dem som har investert mye tid og ressurser på implementering av Fritidskort-ordningen. Det tar flere år å bygge opp gode støtteordninger og hun deler gjerne sine erfaringer med å gjøre det lettere for barn og unge å delta:

Noen av suksesskriteriene for å lykkes i denne type prosjekt er å være ydmyk. Skap relasjoner til klubber og lag tidlig, samt alle naturlige tverrfaglige samarbeidspartnere. Få på plass en effektiv digital løsning for tilgjengeliggjøring av aktiviteter og pengeutdeling. Vær der, svar på henvendelsene hele tiden og hjelp folk. Det tror jeg er veldig viktig. For, det er ikke deres prosjekt, det er vårt prosjekt. 

Verdens hyggeligste jobb

Siden oppstarten, har over 4300 barn og unge fra alle slags familier i Arendal benyttet seg av fritidskort-ordningen, og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, så positive at Haslund selv mener dette til tider har vært verdens hyggeligste jobb.

– Jeg har mottatt nesten bare hyggelige telefoner. Blant annet så er noen av tilbakemeldingene at om man har mange barn, så kan det være dette som skal være til for at tredje eller fjerdemann også kunne få gå på f.eks kulturskolen og spille piano, som de ellers ikke ville hatt anledning til. 

– En mamma sa det så veldig veldig fint. Hun sa: “Vet du hva? Nå har jeg jobbet her i alle år, jeg har bodd her i alle år, jeg har fått ungene mine her, og nå opplever jeg at jeg har fått noe tilbake kommunen”.

“Vet du hva? Nå har jeg jobbet her i alle år, jeg har bodd her i alle år, jeg har fått ungene mine her, og nå opplever jeg at jeg har fått noe tilbake kommunen”.

Mor I arendal kommune

En bred målgruppe

Arendal kommune har virkelig hatt muligheten til å gi noe tilbake til innbyggerne. Siden oppstarten av prosjektet, har det blitt delt ut over 5 millioner kroner til barn og unge i kommunen. Et av suksesskriteriene for at Arendal kommune har nådd ut slik de har gjort, har vært god forankring innad kommunen, samt bred markedsføring.

– Vi forsøkt å være god på markedsføring med å ha lokale barn og unge som vi har tatt bilder av, hvor vi har prøvd å vise mangfoldet i aktivitetstilbudene som er der ute. Vi har kjørt kampanjer bakpå bussene som har kjørt sentrumsnært, og vi vet at der har vi nådd mange. 

Fritidskortet har en stor og variert målgruppe. I arendal er det over 7000 barn og unge mellom 6 og 18 år. Utfordringer som språk og digital kompetanse kan hindre enkelte å utnytte tilbudet. 

Vi har oversatt informasjon til 6 forskjellige språk: Hvordan de kan hente fritidskortet, hvordan de kan betale med det etc. Vi ser at vi når mange fordi at vi har tverrfaglige møter med enhetene. NAV sosial, NAV flyktning, helsestasjon, ledelse i skolen etc. Vi har gått veldig bredt ut sånn at menneskene i vår kommune skal få litt eierskap til det selv. 

TIPS: Se våre instruksjonsvideoer på flere språk!

Ikke en konkurranse

Mye av det arbeidet som er lagt ned fra starten i Arendal kommune, har blitt videreført til flere at kommunene som er med i pilotprosjektet. Det er mye som skal gjøres internt for at en skal oppnå de målene en setter seg, og erfaringsdeling har vært en grunnpilar for Haslund og Arendal kommune gjennom hele prosjektet.

– Vi var veldig tidlig åpne på at det var bare å ta kontakt med oss, bruke det vi har laget for det det er verdt hvis det kunne hjelpe dem til å komme fortere i gang. Vi har ikke sett på det som konkurranse, men tenkt at dette her kommer barn og unge til gode. 

– Det handler om respekt for folket.

De unge har barndommen sin nå

Etter praten med Anne Marit, er det mye som vitner om at her er det mange mennesker som har vært i sving til beste for barn og unge og deres familier, både i Arendal, men også i andre kommuner som er med i pilotprosjektet. Tross alt arbeidet som er lagt ned, står nå fritidskortordningen i fare for å skrotes grunnet regjeringsskifte, og hun avslutter med en oppfordring til politikerne.

Jeg tenker at det ville være svært uheldig for barn, unge og de familiene der ute som vi vet har hatt et veldig godt utbytte av det. Det handler om respekt for folket. Det nitidige arbeidet man allerede har investert og lagt ned. River man bort dette ikke-stigmatiserende tiltaket nå, vil det ta lang tid å bygge opp andre støtteordninger.

Vi har jo ventet på at dette skal bli nasjonalt, sett frem til det. Ikke minst har vi sett frem til en mer normal hverdag, hvor vi kan lykkes enda mer med å inkludere barn og unge på sikt, slik at de selv opplever mestring i sine liv. 

Mange kommuner venter nå i spenning på om Fritidskort-prosjektet skal bli nasjonalt. Anne Marit med flere gleder seg veldig til de omkringliggende kommunene også kan delta.

Heile Sunnfjord trener

Heile Sunnfjord trener

Håvard fra Puls smiler til kamera. Ved siden av ham står det "Heile Sunnfjord trener"

– I dag skal vi gjennom ei enkel og effektiv økt, informerer PT Eirik. I stuene rundt i Sunnfjord kommune tropper deltakere opp. Klare for en times tid etterlengtet aktivitet.

Fra aktiv uke til nedstenging og avlysing. 

Sunnfjord friskliv og frivilligsentral har til vanlig en aktiv ukeplan, men har som mange andre opplevd nedstengninger og avlysninger i forbindelse med pandemien. 

– Vi er litt i basseng, litt på tur og litt på treningssenter, og skal klatre litt fremover, men nå når koronaen er her, så får vi ikke gjort det, sier Camilla Søvig fra Friskliv og frivilligsenteret i Sunnfjord kommune. 

Ryggøvelser: sekundene tikker nedover, innsatsen skal det ikke stå på!

Camilla var selv med både på treningsøkten og å arrangere opplegget: Heile Sunnfjord trener.

– Dette opptaket her, og det som vi gjør nå, det er for alle.

Adresse: Heime. Slik er det for tiden, men aktivitet blir det likevel!

Samarbeid for et digitalt tilbud.

I samarbeid med PT Eirik fra Puls lagde de et opplegg alle kunne være med på – rett fra stuen sin. Man trengte ingen utstyr for å gjennomføre programmet. Økten ble filmet av Alf Vidar Snæland og distribuert gjennom arrangementet på sunnfjord.friskus.com

– Det e veldig bra! Roper Eirik og demonstrerer øvelsen på videoen.  

Kopierbar suksess.

I den tiden vi står i er det mange arrangører og kommuner som opplever de samme tingene: avlysninger og nedstenginger. Kreative og digitale  løsninger kan hjelpe å holde motet oppe mens vi venter på bedre tider. 

– Ingen hemmelige oppskrifter her, ein må jo berre hjelpe kvarandre no i denne tida, sier Camilla.

Gjennomført opplegg: Videoen inneholder både klipp og grafiske elementer.
Intervjuserie: Ingvild Haram i Ålesund kommune

Intervjuserie: Ingvild Haram i Ålesund kommune

Ingvild Haram er konsulent/frivilligkoordinator på innbyggartorget i Brattvåg, dirigent i Haramsøy Skulekorps, og saman med leiargruppa i kommunalområdet Kultur og Medborgarskap er ho prosjektleiar for implementering av alesund.friskus.com i Ålesund kommune. Vi har tatt ein prat om frivilligheit i koronatid – og kva planar kommunen har for tida framover.

Haram fortel at Ålesund har fem frivilligsentralar, ein i kvar kommunehus – Sandøy, Haram, Ålesund, Ørskog og Skodje frivilligsentral. 

– Eg har vore med å pilotert alesund.friskus.com i gamle Haram kommune, for å prøve ut kommunikasjonsplattformen for «nye Ålesund Kommune» frå mai 2018- juni 2019. Då var eg prosjektleiar for dette. Eg har og jobba med alesund.friskus.com for Ålesund kommune når vi vart ei ny stor-kommune. Eg er «prosjektleiar» for implementeringa i Ålesund Kommune no, og jobbar elles i Innbyggartorget i Brattvåg, og som frivilligkoordinator.

Kvardagen har endra seg etter at koronaviruset braut ut, kan Haram fortelja.

– Ålesund sto på trappene til å lansera alesund.friskus.com i den store kommunen vår då korona slo til. Vi brukte då plattformen som ein «pangstart» for lanseringa og oppretta som mange andre «Koronahjelp i Ålesund». Det viser seg at svært mange er interesserte i å hjelpe. Så no er det på trappene for å lansere plattforma for ei normal verd. Det gleda eg meg til, seie ho.

Gleder seg til lansering «etter korona»

 

Korleis jobbar de med frivilligheit i kommunen?

 I Ålesund er det mange møter som skjer på frivilligsentralen, samt at mange stikk innom for ein prat, og dei arrangerar alt frå «mammagruppe» til kafé. Det same skjer på Ørskog Frivilligsentral. Desse to har egne lokaler der det er mange ulike aktivitetar i ein normal kvardag. Innbyggartorg i Brattvåg, Skodje og Sandøy har ikkje eigen sentral, men er saman med bibliotek og servicekontor og har tett samarbeid der. Vi får mange førespurnadar dagleg om hjelp, og det blir ei glede å få lansert ut plattforma «forbi korona» i Ålesund Kommune.

– Til vanleg er eg rundt omkring i «Gamle Haram Kommune» og møter folk heile tida. Nokre dagar må eg vere på kontoret for å gjere det naudsynte administrative arbeidet. Ellers driver eg eit prosjekt som no er på vent pga. korona, som heiter “Fole kjekt å møtast”. Dette er samarbeid med omsorgstenesta og biblioteket, og vi har møta på biblioteket. No er det stillare, og det gir meg tid til å førebu lanseringa «forbi korona», fortset ho.

Engasjerte: – Marit Elisabeth Tande var med meg å starta opp Friskus i Haram Kommune og var min samarbeidspartner der, samt i mange andre prosjekt i gamle Haram. Dyktig dame med mange gode kvalitetar, seier Haram.

Mange frivillige, få behov – heldigvis

 

Pågangen om å bidra har mellombels vore større enn behovet for hjelp, noko Haram er nøgd med. 

– Vi har fått mange frivillige som vil bidra i alesund.friskus.com allereie, men har lite oppdrag pr i dag. Nokre få frivillige oppdrag i samband med korona – heldigvis kan ein vel seie?

No ser dei fram til lanseringa av alesund.friskus.com slik dei hadde planlagt før korona. 

– Lansering av alesund.friskus.com er no på trappane, og vi skal ha møte for å planlegge dette. Vi har oppfordra arrangørane, som allereie har vore aktiv, om å arrangere digitalt – til dømes har det vore bamsejakt. Det har vore ymse aktivitetar som låg inne før koronatida, som sjølvsagt er avlyst eller utsett. Men har oppfordra alle lag og organisasjonar til å lage digitale møteplassar i denne tida. Sandøy frivilligsentral har og hatt teiknekonkurranse veit eg.

– Før korona satt inn vart det laga ein kommunikasjonsplan for lansering av Friskus, der vi hadde lagt inn alle datoar for både kurs og lanseringstid for både tilsette i kommunen, frivillige lag og organisasjonar og folket elles. Denne vart satt litt på vent, men no er vi i full planlegging igjen. Det er kjekt! Det var vi i «arbeidsgruppa» som den vert kalla, som arbeidde ut denne planen i samråd med ansvarleg person frå kommunikasjonsavdelinga i Ålesund Kommune. Denne arbeidsgruppa står pr. i dag av frivilligkoordinatorane i Ålesund kommune, som jobbar ved dei fem respektive Innbyggartorga i kommunen, og vi gleda oss over at det snart er klart for å sette inn nye datoar i kommunikasjonsplanen, og endeleg få lansere alesund.friskus.com slik som vi tenkte frå starten. Vi gleda oss stort til å få ein heilskapeleg aktivitetsoversikt i Ålesund Kommune, avsluttar Ingvild Haram.

Godt oppmøte på samling i Ålesund oktober 2019. Nå gleder de seg til å komme i gang etter korona.