Enkelt å delta.

Enkelt å organisere.  

Meir tid til mennesker.

På samhandlingsplattformen Friskus.com kan du halde deg oppdatert på kva som skjer i nærleiken, delta på arrangement og frivillige oppdrag, eller organisera eigne arrangement via din organisasjon. Endeleg er det enkelt å sjå kva som skjer nær deg!

Satser på tverssektorielt samarbeid

Over tjue kommuner samler nå frivillig og kommunalt aktivitetstilbud i èn felles plattform. – Jeg ser på Friskus.com som et digitalt leirbål, sier kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune.

Les meir i KS sin artikkel her.

Samhandle?

Gjennom samhandlingsplattforma Friskus.com gjer vi det enkelt å halde kontakten med frivillige lag og foreiningar i din kommune, samt forenklar intern kommunikasjon i din organisasjon.

Les meir her.

Det skal være enkelt for alle å delta på meningsfulle aktiviteter – oppleve glede, tilhørighet og engasjement!

Vår visjon,

Team Friskus

Samarbeidspartnarar