Enkelt å delta.

Enkelt å organisere.  

Meir tid til mennesker.

På Friskus.com kan du halde deg oppdatert på kva som skjer i nærleiken, delta på arrangement og frivillige oppdrag, eller organisera eigne arrangement via din organisasjon. Endeleg er det enkelt å sjå kva som skjer nær deg!

Det skal være enkelt for alle å delta på meningsfulle aktiviteter – oppleve glede, tilhørighet og engasjement!

Vår visjon,

Team Friskus

Samarbeidspartnarar