fbpx

Jobbe hos oss?

Dyktig utvikler som vil forme fremtidens løsninger for aktivitet og frivillighet.

Enkelt å delta.

Enkelt å organisere.  

Meir tid til menneske.

På samhandlingsplattformen Friskus.com kan du halde deg oppdatert på kva som skjer i nærleiken, delta på arrangement og frivillige oppdrag, eller organisera eigne arrangement via din organisasjon. Endeleg er det enkelt å sjå kva som skjer nær deg!

KORONAVIRUSET: KOORDINER DEN FRIVILLIGE INNSATSEN

Legg ut frivillige oppdrag på friskus.com – og la frivillige velga sjølv når dei vil bidra!

Les meir her

Fritidskortet - Like muligheter for alle

Føremålet med fritidskortet er å sikra aktivitetstilbod til alle born og unge, uavhengig av familien sitt inntektsnivå. I Friskus er ein av våre hjartesaker å jobba for eit meir inkluderande samfunn, der alle har like mogelegheiter til å delta i sosiale fellesskap. 

Les meir her.

Samhandle?

Gjennom samhandlingsplattforma Friskus.com gjer vi det enkelt å halde kontakten med frivillige lag og foreiningar i din kommune, samt forenklar intern kommunikasjon i din organisasjon.

Les meir her. 

Friskus for samhandling, læring og meistring

«Fleire opplever at det kan vere vanskeleg å synleggjera lærings- og meistringstilbod overfor innbyggjarar, samt rekruttera frivillige. Friskus er eit nettbasert verktøy som kan kome slike utfordringar i møte.», skriver mestring.no.

Les meir på mestring.no her. 

Satser på tverssektorielt samarbeid

Over tjue kommuner samler nå frivillig og kommunalt aktivitetstilbud i èn felles plattform. – Jeg ser på Friskus.com som et digitalt leirbål, sier kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune

Les meir i KS sin artikkel her.

Det skal vera enkelt for alle å delta på meiningsfulle aktivitetar – oppleva glede, tilhøyrsle og engasjement!

Samarbeidspartnarar